Mésto Trogir

TROGIR – 2800 let dlouhá historie  a život v tomto  „mìstì – muzeu“  bili vždy ve skladu a společnì dávali  svìtu pøekrásný obraz životní radosti a kulturního rozvoje. To bylo i hlavním dùvodem k zapsání Trogiru na listinu památek UNESCO v jeho celosti jako památku svìtového kulturního dìdictví.
Navštivte Trogir a nadchnìte se krásou antických památek, mystických ulic, harmonijí barev a skladem umìleckých dìl.

Trogir má 2700 slunečních hodin ročnì a díky své poloze v  mírném støedomoøském podnebí  je jedním z nejpøítažlivìjších turistických míst v Chorvatsku. Vybírat mùžete z více než 100 bister v centru mìsta, kde se nabízí damlmátské speciality pøipravené tradičním zpùsobem a nebo mùžete navštívit nìkterou z mnoha rybích restaurací. 

Projdìte se úzkými uličkami Trogiru bìhem trvání festivalu „Trogirské léto“ a užívejte  pøi folklorních tancích a koncertech pod širým nebem...

Okrug Gornji

Okrug Gornji, která se nachází na ostrove Ciovo, 4 km od Trogiru, krásné 3 km dlouhé pláže, nejpopulárnejší turistickou destinací v oblasti Trogiru. Mírné podnebí a vegetace, malebných ostrovu souostroví mnoho malých zátok a pláží nabízí Riviera Okrug s 2670 slunecno hodin za rok se stala jednou z nejatraktivnejších turistických destinací v Chorvatsku.

Našim hostum nabízíme s dostatkem slunce a pruzracné more nabízí celou radu restaurací a hospudek bohatý výber z cistého dalmantinskih speciality stejne jako ruzné rekreacní zarízení, vodní sporty, potápení, turistické výlety denne menší a vetší lode, kulturní akce a nocní život v barech a kaváren na pláži.

 

Úvod Nabídka Foto galerie Ceník a rezervace Obsazenost Poloha Město a Trogir Okrug Gornji
Engleski Hrvatski Deutsch Italiano Polski Česky Francais Magyar